Sidhuvudbild

FörSorg

är ett antal resurscentra och ett nätverk av professionella som vänder sig till
- vuxna och barn i sorg
- de som i sitt yrke kommer i kontakt med sörjande

Vi finns på
- Lehusens gränd 2 i Stockholm 08-6623511
- Erik Dahlbergsgatan 3 411 26 Göteborg tel 073-7044104

Foto: Kjell Fagéus

Någon gång i livet drabbas alla av sorg, genom sjukdom eller närståendes död.
Ibland är omständigheterna extra svåra. Många gånger räcker stödet från vänner och familj, men ibland behövs också ett professionellt stöd.

Då barn sörjer en nära anhörig räcker inte alltid föräldrarna till. Barn har ofta, på grund av sin ålder och mognad, extra svårt att hantera hur sjukdom, separationer och dödsfall påverkar deras tankar, känslor och vardagsliv.

Logga in Produkt från Lawebb Logga in